Logo Hiflow

Besteed 99% van uw tijd aan uw echte werk!

Hiflow Suite biedt intelligente, intuïtieve en geïntegreerde online oplossingen waarmee alle taken die eigen zijn aan verschillende vakgebieden, tot een goed einde kunnen worden gebracht. De beoogde beroepen zijn ondermeer boekhouder, architect, ingenieur, landmeter, communicatiebureau, beroepen in de bouw en afwerking, consultant, vrije beroepen,...

 De 3 producten van de suite functioneren even goed in stand-alone modus als in een multi-user omgeving en bieden de optie om rollen te definiëren met beperkte toegang tot vertrouwelijke gegevens (toegang voor beheerders, directeuren, werknemers,...) .

 Billder, Timetrack en Hiflow zijn opgebouwd rond eenzelfde « kern ». Daardoor kunt u, naarmate uw werk vordert, zonder dataverlies overstappen van één management tool naar een andere, terwijl u toch in uw vertrouwde werkomgeving blijft.

Our clients' opinion

Verenigbaarheid

De software van de Hiflow Suite functioneert perfect op de meest gangbare browsers

    

en is compatibel